Lean-підходи в енергоефективності: оптимізація процесів для збереження енергії
Що таке виробнича система Toyota?
У сучасному світі, де зростання витрат на енергію і нестабільність енергетичного сектору стають значними проблемами, компанії шукають різноманітні способи зниження втрат і підвищення ефективності використання ресурсів. Lean-підходи в енергоефективності стають все більш популярними серед українських бізнесів, оскільки вони дозволяють оптимізувати процеси та забезпечити ефективне використання енергії.

У цій статті ми розглянемо основні концепції Lean-підходів і їх застосування в енергоефективності.

Lean-філософія бере свій початок з Японії. Вона була розроблена для оптимізації виробничих процесів у промисловості. Однак, принципи Lean-методології можуть бути успішно застосовані у будь-якій сфері, зокрема й у сфері енергоефективності.

Переваги використання Lean-підходів в енергоефективност

Основний принцип Lean-підходів – максимально ефективне використання ресурсів шляхом усунення втрат, які не додають цінності кінцевому споживачу. У контексті енергоефективності, це означає зниження споживання енергії без втрати продуктивності і якості.
Основні переваги використання Lean-підходів в енергоефективності включають:
  1. Зниження втрат. Застосування Lean-підходів дозволяє компаніям ідентифікувати та усувати зайві втрати, і зосередитися на оптимізації енергетичних процесів. Це допомагає знизити загальні витрати на енергію і підтримувати конкурентоспроможність під час кризових періодів.
  2. Підвищення продуктивності. Lean-підходи спрямовані на виявлення і усунення зайвих дій, затримок та непродуктивних процесів. Застосування цих підходів в енергоефективності допомагає оптимізувати використання енергії, уникати надлишкових процесів та перевиробництва і покращувати робочі процеси. Це призводить до підвищення продуктивності та забезпечення більш ефективного використання ресурсів.
  3. Покращення якості. Lean-підходи орієнтовані на досягнення високої якості продукції та послуг шляхом усунення втрат та дефектів. В контексті енергоефективності, це означає зменшення витрат енергії на виробництво одиниці продукції і відповідність стандартам енергоефективності. Це також стосується вдосконалення технологій і процесів, що призводить до зменшення викидів і негативного впливу на навколишнє середовище.
  4. Стимулювання інновацій. Lean-підходи сприяють створенню культури постійного вдосконалення та інновацій. Застосування цих підходів в енергоефективності стимулює компанії до пошуку нових способів зменшення споживання енергії, використання відновлювальних джерел енергії та впровадження передових технологій. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності компаній і забезпечує їхню стійкість у кризових умовах.
  5. Залучення персоналу. Lean-підходи базуються на активній участі всього персоналу в процесі вдосконалення. Це означає залучення співробітників до пошуку і впровадження енергозберігаючих ідей та практик. Сприяє залученості працівників, підвищенню мотивації та відчуття причетності до цілей компанії. А також створює сприятливу атмосферу для спільної роботи над зниженням витрат енергії та поліпшенням енергоефективності.
Lean-інструменти, що допомагають досягати найкращих результатів в енергоефективності.

Головний інструмент, що може показав свою ефективність – це «Value Stream Mapping» (VSM), або картування потоків створення цінності. VSM дозволяє виявити критичні етапи виробничого процесу, які вимагають багато енергії, і зосередитися на їх оптимізації. Використовуючи VSM в енергоефективності, компанії можуть виявити можливості для зменшення втрат енергії, удосконалення технологічних процесів та зменшення часу, потрібного для виконання робіт.
Ще один ефективний Lean-інструмент в енергоефективності – це впровадження системи «Just-in-Time» (JIT), що означає отримання необхідних ресурсів в потрібний момент, у необхідній кількості. В контексті енергоефективності, JIT може бути застосований для оптимізації використання енергії шляхом вимкнення обладнання, коли воно не потрібне, а також для планування оптимального графіку споживання енергії залежно від попиту і виробничого завантаження.

Увесь Lean-інструментарій застосовують у поєднання із філософією «Kaizen», що означає безперервне вдосконалення і оптимізацію. При застосуванні Kaizen, команда активно працює над виявленням та усуненням втрат енергії. Це може включати ідентифікацію зайвих операцій, оптимізацію робочих процесів та впровадження нових технологій, спрямованих на зменшення споживання енергії.

Lean-підхід також активно використовуються для впровадження системи енергетичного менеджменту ISO 50001. Ця система дозволяє компаніям планувати, контролювати та покращувати свої енергетичні процеси.

Застосування Lean дозволяє компаніям не тільки ефективно використовувати енергію, але й постійно покращувати свої показники енергоефективності та знижувати витрати енергії з плином часу.

Навіть сьогодні, у такий складний час, Українські компанії, що застосовують Lean в енергоефективності, мають численні переваги. Перш за все, вони знижують витрати на енергію шляхом оптимізації процесів. Це дозволяє їм акумулювати фінансові ресурси і забезпечити стабільність у складних економічних умовах.

Успішні приклади українських енергоефективних компаній
Шлях до успіху компаній у кожного унікальний, проте досить схожий за передумовами та цілями щодо модернізації. Багато підприємств засновані ще до незалежності України та пережили не одну кризу, що супроводжувалася використанням дорогих енергоресурсів та сировини. Не дивлячись на різні виклики, їм вдалося розвинути масштаби виробництва та налагодити збут продукції. При чому деякі виробники відомі не лише в Україні, а й за її межами.

До компаній з успішними історіями енергоефективності увійшли: Молочна компанія "Галичина", Новомиколаївський молокозавод, Хорольська пекарня, Обербетон, Полтавський машинобудівний завод та інші.

Щоб розвиватися далі, ці підприємства розробляють та впроваджують плани заходів, які, зокрема, полягають в оптимізації виробничих процесів, спрямованих на скорочення обсягів споживання енергії та зменшення собівартості продукції. Найкращий результат досягається за рахунок системності впровадження таких заходів та дотримання принципів енергоефективності на виробництві.

Заміна світильників на більш сучасні LED, наприклад, на одній із найбільших пекарень Житомирської області дозволила зменшити споживання електроенергії системою освітлення на 57% та заощадити підприємству 225 тис. грн на рік. Потужність системи освітлення зменшилася в 2,3 рази, а освітленість цехів стала набагато кращою. Витрати на захід незначні – менше 90 тис. грн, окупилися за 5 місяців.
Іншим прикладом досить поширеного заходу на промислових об’єктах є термоізоляція з метою усунення тепловтрат. За рахунок утеплення трубопроводів на молокопереробному заводі втрати енергії зменшилися майже вдвічі. Економія склала 293 тис. грн на рік, окупність – 8 місяців.
Більш складні заходи з енергоефективності стосуються модернізації існуючих виробничих систем із заміною технологічного обладнання. Вони досить різні. Це може бути вимушена заміна обладнання з відпрацьованим ресурсом на нове. До прикладу, після заміни економайзерів котлів молочна компанія підвищила ефективність роботи системи теплопостачання на 2% та заощадила понад 130 тис. грн на рік. Або ж такі заходи можуть передбачати інтеграцію додаткових пристроїв в систему. Машинобудівний завод провів децентралізацію системи стисненого повітря, встановивши окремий компресор та додаткове обладнання, і отримав річну економію 505 тис. грн внаслідок зменшення загального енергоспоживання цієї системи на 45%.
Заходи з енергоефективності можуть стосуватися окремих виробничих процесів у виготовленні продукції. Технологія переробки молока передбачає його послідовний підігрів та охолодження з доволі великою різницею температур – у 35 °C, на що витрачається чимало енергії. Молокозавод налаштував роботу системи охолодження за принципом протитечії та за рахунок взаємодії гарячого та холодного молока значно зменшив цю різницю. Завдяки такій оптимізації та додатковій заміні охолоджувачів, система споживає на 57% менше енергії, що заощаджує компанії близько 227 тис. грн на рік.
Технологія виготовлення залізобетонних конструкцій так само містить енерговитратні процеси. Переглянувши технічні регламенти стосовно формовки виробів та дотримуючись при цьому вимог до якості виготовленої продукції, виробнику вдалося скоротити тривалість нагрівання елементів та, відповідно, зменшити споживання енергії на 13%.


З чого компаніям розпочинати свій шлях у сфері енергоефективності?
Процес впровадження Lean-інструментів вимагає системного підходу та активної участі керівництва. Початкові етапи включають аналіз енергетичних процесів, ідентифікацію непотрібних втрат енергії, встановлення метрик та показників ефективності, а також залучення персоналу до процесу постійного вдосконалення. Команда, відповідальна за енергоефективність, проводить тренінги та навчання для співробітників з питань енергозбереження та ефективного використання енергії. Важливо активно стимулюють співробітників до пошуку та запропонування ідей щодо енергоефективності. Зазвичай, це проведення тренінгів та семінарів з енергозбереження, залучення співробітників до процесу прийняття рішень. Такий підхід мотивує персонал до активної участі та зниженні споживання енергії і використовує увесь їх потенціал та креативність для пошуку нових ідей.

Українські компанії впроваджують різні методи і практики Lean методології в енергоефективності. Одним з них є методологія "Енергія 5S", яка базується на принципах 5S (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain) та застосовується для організації робочого місця та забезпечення оптимального використання енергії. Іншим методом є "Тотальне професійне обслуговування" (Total Productive Maintenance - TPM), яке спрямоване на підтримку оптимального функціонування обладнання та зниження енергетичних втрат. Крім цього, важливою складовою Lean-підходів в енергоефективності є використання інструментів і технологій Індустрії 4.0.

Ці інструменти та технології включають в себе автоматизацію процесів, впровадження Інтернету речей (IoT), аналітику даних, штучний інтелект та машинне навчання. Використання цих інноваційних рішень допомагає компаніям ефективно керувати енергетичними системами, виявляти некоректне використання ресурсів, прогнозувати та уникати несправностей, а також оптимізувати використання енергії.

Одним з прикладів використання Індустрії 4.0 є впровадження "розумних" систем керування електроенергією. За допомогою сенсорів, моніторингу та аналітики даних, ці системи забезпечують автоматичне регулювання енергетичних параметрів, виявляють неефективність та пропонують оптимальні рішення для зниження споживання енергії. Це дозволяє компаніям ефективно контролювати та зменшувати витрати на енергію.
Також, українські компанії можуть використовувати енергоефективні технології, такі як LED-освітлення, енергозберігаючі системи опалення та кондиціонування, теплові насоси, відновлювальні джерела енергії тощо. Ці технології дозволяють значно знизити енергетичні витрати, зменшити вплив на навколишнє середовище та отримати значні економічні переваги.

Узагалі, Lean-підходи в енергоефективності стають необхідною складовою для бізнесу в сучасних надскладних умовах. Вони допомагають компаніям ефективно управляти ресурсами, забезпечувати економічну стійкість і вирішувати проблеми, пов'язані зі зростанням витрат на енергію. підтримують стійкість бізнесу, покращують продуктивність та якість залучаючи персонал до активної участі.
Таким чином компанії зможуть підтримувати свою конкурентоспроможність, забезпечувати фінансову стійкість і знижувати негативний вплив на навколишнє середовище за будь-яких умов.

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ?
Запишіться на консультацію, і наш менеджер зв'яжеться
з Вами найближчим часом.