ЩО ТАКЕ ХОШИН КАНРІ?
Хошин - це стратегічна техніка планування, представлена в 1954 р Пітером Друкером в його книзі «The Praсtice of Management» («Практика менеджменту»). Планування хошин - логічне продовження управління по цілям (management by objectives, МВО), хошин зміцнює сильні сторони МВО і уникає його слабкостей.

Ідеї Друкера зробили сильний вплив на розвиток управлінської думки в Японії. Такі компанії, як Toyota, розробили планування хошин, удосконаливши ідеї Друкера.

Серед найважливіших змін можна відзначити наступні:
• концентрація на цілях і процесі;
• PDCA і вихідні параметри;
• немаваси;
• кетчбол;
• головне – люди.

Один з перекладів даного терміну - «стрілка компаса». Термін «Хошин канри» складається з кількох частин.

«Хо» - напрям, метод.
«Шин» - стрілка, голка, шпилька, затиск.
«Кан» - контроль.
«Рі» - міркування, логіка.

Хошин дозволяє створити річний або піврічний план, допомагаючи:

- виявити ті області, в яких компанія може змінити або поліпшити свою стратегічну концепцію;
- визначити найбільш ефективні шляхи проведення змін;
- створити детальний план реалізації;
- забезпечити механізм зворотного зв'язку.

Хошин має кілька інструментів і технік. Одна з них - Хошин Канрі. Термін Kanri означає управління чи контроль.

Основною з умов реалізації політики хошин канри є створення документа, в якому фіксуються результати процесу розробки стратегії компанії. Для цього в системі хошин застосовують такий інструмент, як «Х-матриця», яка дає можливість уявити весь процес розробки стратегії на одному аркуші паперу.

Х-матриця оформлюється у форматі А3, так як даний формат найбільш наочний, лаконічний і мобільний, він є найбільш оптимальним форматом, для того щоб нічого не упустити і в той же час уникнути написання чогось зайвого. Також вона призначена для об'єднання численних планів команд різних рівнів в єдиний масштабний документ, спрямований на реалізацію стратегії.
14 січня / 2019