Hoshin Kanri
та X Matrix

Використання планування Hoshin Kanri

для довгострокового успіху

Наскільки, на вашу думку, планування Hoshin Kanri є ефективним у сучасному бізнесі? Стратегічне планування розвивається щодня, щоб адаптуватися до постійно мінливого світу, але головними цілями є усунення втрат, покращення якості та підвищення цінності для клієнтів. І на які цілі спрямований план Hoshin Kanri?

Що таке Hoshin Kanri?

Hoshin Kanri — це інструмент стратегічного планування, який допомагає організаціям узгодити цілі компанії з повсякденною роботою окремих учасників на різних рівнях. Японською мовою слово «хошін» означає «політика» або «керівництво», а слово «канрі» означає «управління». Отже, цілі слова можна розуміти як «Як ми будемо керувати нашим напрямком?»

Цей метод виник із економічного менеджменту, який спонукає всіх співробітників працювати над тими самими цілями з метою економічності, підвищення якості та орієнтації на клієнта.
Історія

Метод стратегічного планування Hoshin Kanri виник у післявоєнній Японії, коли місцеві компанії шукали можливості для підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. Метод Hoshin Kanri вперше впровадив Йоджі Акао в японській компанії Bridgestone Tire в середині 1960-х років. Спочатку був введений в обіг сам термін Hoshin Kanri, а потім опублікований звіт, який сформував ключові принципи методу.


У середині 1970-х років за впровадження методу Hoshin Kanri взялись такі компанії як: Toyota, Komatsu, Nippon Denso та Matsushita Electric Industrial Co. Завдяки роботі професора Йоджі Акао, японський метод перетнув океан у 1980-х роках і швидко завоював популярність. Компанія Hewlett-Packard першою в США скористалася ним, успішно впровадивши Hoshin Kanri у власну систему стратегічного управління. За нею пішли компанії Procter & Gamble, Xerox, Intel, Exxon та Texas Instruments. Консультант з управління Томас Л. Джексон, який вивчав систему Toyota, присвятив Hoshin Kanri свою книгу, яка була удостоєна премії Shingo Research Award у 2007 році.

Йоджі Акао вважав, що "кожна людина є експертом у своїй власній роботі, і японський TQC [Total Quality Control] призначений для використання сили колективного мислення всіх співробітників, щоб зробити свою організацію найкращою у своїй галузі".


 • «Ho» – напрямок.
 • «Shin» – стрілка.
 • «Kan» – контроль.
 • «Ri» – логіка.

У перекладі з японської вони означають "управління компасом". Як підвищити конкурентоспроможність та прибуток? Hoshin Kanri підказує керівникам відповідь: компас всієї компанії повинен бути спрямований на вдосконалення стратегічного управління при циклічній взаємодії керівництва та персоналу. Для цього застосовується цикл Демінга або PDCA (Plan-Do-Check-Act), який є безперервно повторюваним алгоритмом Плануй - Дій - Перевіряй - Коригуй, метою якого є досягнення результату, який повністю відповідає початковому плану.

Процес розгортання стратегії Hoshin Kanri охоплює всі рівні компанії, дотримуючись логіки PDCA. Стратегія, запропонована керівництвом, спускається з верхніх управлінських рівнів на нижні, а потім "піднімається" назад, коли співробітники починають транслювати своє бачення виконання поставлених завдань. Ця схема взаємодії отримала назву catchball ("злови м'яч").
Сatchball - це система узгодження для досягнення балансу між цілями та операційними можливостями. Послідовні раунди комунікації між усіма рівнями організації призводять до спільного розуміння та почуття відповідальності за стратегічні цілі.
Уявний "м'яч" перекидається між різними рівнями, поки не відбудеться остаточне узгодження на всіх рівнях. Головне, щоб цілі вищого керівництва перетворилися на цілі всіх співробітників, які чітко розуміють, які дії потрібно зробити для їх реалізації.

Застосування Hoshin Kanri

Hoshin Kanri нагадує роботу над обґрунтуванням наукової гіпотези, оскільки кінцевий результат її застосування не можна прорахувати заздалегідь. Тому кроки, що вживаються для розгортання стратегії, зазвичай називають "експериментами". Для проведення цих експериментів співробітники компанії об'єднуються в команди, кожна з яких має свої цілі.

Команда керівників вищого рівня Хошин відповідає за перші три експерименти - довгострокову та середньострокову стратегію, а також річний план Хошин.


Тактичні команди середнього рівня розробляють тактики, спрямовані на вдосконалення функцій.


Оперативні команди формують та реалізують операційні проекти з удосконалення конкретних продуктів та процесів.


Команди виконавців відповідають за експерименти "Кайкаку" та "Кайдзен":


 • кайкаку спрямований на періодичне впровадження радикальних удосконалень конкретного виробничого процесу.
 • кайдзен - для постійного поступового вдосконалення всіх виробничих процесів.
Hoshin Kanri допомагає кількісно виміряти стратегічні цілі компанії, а також реалізувати заплановані заходи для їх досягнення. Президент Lean Institute Brazil Флавіо Піккі вважає, що "Хошин вирівнює лідерство по горизонталі та вертикалі, поєднуючи ініціативи з вирішення проблем та вдосконалення на різних рівнях фірми з організаційними цілями, уникаючи, таким чином, розсіяних зусиль".

Бізнес-аналітики, які описують плюси і мінуси Hoshin Kanri, застерігають від захоплення схемами, включаючи X-матрицю. Важливо не втратити суть методу, і це іноді трапляється. Це призводить до низької ефективності роботи. Крім того, Х-матриця була розроблена для використання на папері, і спроби її автоматизації можуть призвести до втрати загальної картини.
довідка

Х-матриця - це інструмент для планування роботи команди. Фізично, як правило, це задокументований на папері формату А3 план, в якому, рухаючись по колу, спостерігається взаємозв'язок реалізації стратегічної мети через певні дії.

Впровадити Hoshin Kanri та X Matrix

Коли згадується планування Hoshin Kanri, його найкращий метод планування процесу візуально представлений у матриці Hoshin Kanri X. Матриця використовується для визначення того, хто над якою ініціативою працює, як стратегії пов’язані з ініціативами та як вони відображаються на довгострокові цілі. Ось як це працює:
 1. Південь: довгострокові цілі: Першим кроком є ​​визначення довгострокових цілей. У якому загальному напрямку ви хочете рухати свою компанію (відділ)?
 2. Захід: річні цілі: З довгострокових цілей розробляються річні цілі. Чого ви хочете досягти цього року? У матриці між довгостроковими цілями та річними цілями ви відзначаєте, яка довгострокова ціль узгоджується з якою річною ціллю.
 3. Північ: пріоритети вищого рівня: Далі ви розробляєте різні дії, якими хочете займатися, щоб досягти річних результатів. У матриці в кутку ви знову пов’язуєте попередні річні цілі з різними пріоритетами для досягнення цих цілей.
 4. Схід: цілі для покращення: виходячи з пріоритетів найвищого рівня, ви створюєте (числові) цілі, яких потрібно досягти цього року. Знову ж таки, у полі між пріоритетами верхнього рівня та цілями ви позначаєте, який пріоритет впливає на яку ціль.
Однак деякі критики стверджують, що хоча X-Matrix візуально вражає, вона може відволікати користувача від фактичного спостереження за PDCA (Plan-Do-Check-Act), особливо частини Перевірка та Акт. Тому важливо використовувати його як орієнтир, але не випускати з уваги загальні цілі та процес постійного вдосконалення.

Переваги планування Hoshin Kanri

Ось п’ять переваг використання планування Hoshin Kanri:


 • Сформулюйте бачення вашої організації та чітко поясніть, що це бачення
 • Скеровуйте організації зосереджуватися на кількох важливих стратегічних ініціативах, а не надто розпилювати ресурси.
 • Розширення можливостей працівників на всіх рівнях і підвищити почуття причетності до бізнесу, оскільки кожен має однакові шанси взяти участь і зробити свій внесок у досягнення тієї самої мети.
 • Максимально досягайте узгодженості, зосередженості, зацікавленості, постійного вдосконалення та швидкості в досягненні своїх цілей.
 • Систематизувати стратегічне планування і забезпечити структурований і єдиний підхід: чого потрібно досягти та як цього досягти.

Ефективне стратегічне планування часто супроводжується навчанням персоналу. Ми запрошуємо на наш сертифікаційний курс Lean Black Belt, що стартує вже 16.04.2024. Цей курс — це найвищий рівень навчання у методології Lean.

Учасники Lean Black Belt навчаються найбільш високорівневим навичкам і інструментам, які дозволяють вести складні проєкти з покращення бізнес-процесів та впроваджувати стратегічні зміни в організації.