Багаторічний досвід впровадження Lean-методології та системи TWI на виробництві міжнародних заводів групи ODW-ELEKTRIK:

Інтерв'ю з керівницею Lean-відділу ODW-ELEKTRIK -- Інною Трауд
У цьому інтервʼю, керівниця Lean-відділу ODW-ELEKTRIK – Інна Трауд, поділиться шляхом вивчення та впровадження Lean-методології на українському виробництві міжнародних заводів групи ODW-ELEKTRIK, розповість про нюанси застосування системи TWI на практиці та дасть корисні поради для підприємців, що вже застосовують Lean, а також для тих, хто лише починає свій шлях у цьому захоплюючому напрямку.

Покращуйте свої знання та шукайте джерело натхнення для ще більших змін у своєму бізнесі разом з Lean Institute Ukraine!
Інна Трауд

Керівниця Lean-відділу ODW-ELEKTRIK


______________________________________


Lean-практик вже понад 13 років. Активно беру участь в розробках і реалізаціях проєктів з підвищення операційної ефективності і зменшення втрат застосовуючи Lean-інструменти на виробничих площадках міжнародних заводів групи ODW-ELEKTRIK.
Блок 1. Впровадження Lean-методології в виробництві: досвід та виклики
Перше знайомство з Lean-методологією, оцінювання рівня впровадження Lean-методології в компанії ODW-ELEKTRIK та розповідь про виклики, які виникають під час цього процесу. Інна також висвітлює, які Lean-інструменти вважає найбільш ефективними для підвищення операційної ефективності та зменшення втрат на виробничих площадках.
Інтервʼюер:

Інно, розкажіть, будь ласка, як ви почали свій шлях вивчення та впровадження Lean-методології? Що вас спонукало до цього?

інна трауд:

Перше знайомство з Lean-методологією відбулось у рамках навчання за програмою REFA-INTERNATIONAL.


Якщо мати необхідну інформацію щодо реальних процесів, а саме щодо кількості операцій, витрат часу на їх реалізацію, задіяних ресурсів (персонал, обладнання, матеріал тощо), то можна визначити «вузькі місця» в компанії та зменшити виробничі витрати. Тому під час навчання основною задачею було отримувати фактичні дані витрат часу, розраховувати час виконання замовлення, тарифіковувати роботи та диференціювати винагороду за роботу з урахуванням результату, а також досліджувати ручні операції з використанням систем заданих значень часу.


Наступними кроками були наші замовники, — відомі світові компанії, які приїжджали на завод та проводили навчання з картування процесів, визначення показників ефективності роботи обладнання, визначення втрат на ручних операціях і т.д.

Інтервʼюер:

Ви є керівницею Lean-відділу ODW-ELEKTRIK, чи можете розповісти, як ви оцінюєте рівень впровадження Lean-методології на вашому підприємстві?

інна трауд:
Lean-методологія, як важлива складова Lean-культури, в нашій компанії має глибокі корені. Адже цінність саме людей та їх праці були закладені, як фундамент, ще власниками компанії. Від самого початку ми розуміли, що успіх нашого бізнесу залежить від того, наскільки добре ми інтегруємо ці принципи в щоденну роботу виробництва та компанії вцілому.

Нашим основним завданням є не лише зберегти ці цінності, але й передати їх новим працівникам, що приєднувалися і продовжують активно приєднуватися до колективу, адже темпи розвитку компанії є дуже стрімкими. Кожен новачок має можливість пройти двотижневий термін роботи на виробничих лініях, щоб отримати глибоке розуміння процесів та дізнатися про наші продукти з першоджерела. При цьому важливо було, щоб вони не лише засвоїли технічні аспекти процесів та роботи, але й відчули дух співпраці та взаємодопомоги, який панує у нашому колективі.

Такий підхід дозволяє створювати злагоджену команду, готову до подальшого успішного розвитку компанії.
Інтервʼюер:

Які найбільші виклики ви зустрічали під час впровадження Lean-підходу? Як ви їх вирішували?

інна трауд:

Під час впровадження Lean-підходу ми стикалися з рядом викликів, але основний з них полягав у тому, щоб бути прикладом, лідером для інших. Ми не лише розповідали про ефективність Lean, але й демонстрували її на власному прикладі, щоденно дотримуючись принципів, які ми транслюємо та впроваджуємо в колективі.


Важливою складовою цього процесу є вміння приймати виклики, робити фінальні рішення та брати на себе відповідальність за результат. Крім того, лідер повинен бути чесним та відвертим у спілкуванні з командою, сприяючи відкритій обміну ідеями та думками.


Таким чином, ключовими аспектами у вирішенні викликів під час впровадження Lean-підходу є прикладність, лідерство, вміння приймати важкі рішення та відкритість у комунікації з командою.

Інтервʼюер:

Які Lean-інструменти ви вважаєте найбільш ефективними для підвищення операційної ефективності та зменшення втрат на виробничих площадках?

інна трауд:

Підвищення операційної ефективності та зменшення втрат на виробничих площадках вимагає використання різноманітних Lean-інструментів. З мого досвіду, одним з найбільш ефективних є картування процесу. Цей інструмент дозволяє переглянути всі аспекти діяльності як систему, подивитися на неї зверху, поділити на окремі етапи та виявити можливості для оптимізації та покращення.


Картування процесу дозволяє нам виявити неефективність у роботі, зайнятість ресурсів, затримки та недоліки, що можуть бути причиною втрат на виробничих площадках. Після виявлення цих проблемних місць ми можемо розробити та впровадити стратегії для їх вирішення та уникнення повторних помилок у майбутньому.

Блок 2. Lean-принципи в навчальних програмах: система TWI, стратегії, оцінка та індивідуальні потреби персоналу
Цей блок статті розглядає важливі аспекти розробки навчальних програм для персоналу з урахуванням Lean-принципів. Він включає в себе практичні навички, усвідомлення роботи та застосування TWI для ефективного навчання. Також розглядається оцінка ефективності навчання, стратегії залучення персоналу до навчання та методи забезпечення сталого навчання персоналу. Врахування індивідуальних потреб та можливостей персоналу також важливий аспект цього блоку.

Які основні аспекти ви враховуєте при розробці навчальних програм для персоналу з урахуванням Lean-принципів?

При розробці навчальних програм для персоналу з урахуванням Lean-принципів, основні аспекти, на які ми звертаємо увагу, включають:


 • Практичні навички: основний акцент робиться на набутті практичних навичок. Навчальні програми повинні бути спрямовані на навчання працівників конкретним методам і інструментам Lean, які вони можуть застосовувати безпосередньо у своїй роботі для підвищення продуктивності та зменшення втрат.
 • Усвідомлення роботи: важливо, щоб працівники повністю усвідомлювали сенс і значимість своєї роботи в контексті виробничих процесів. Навчальні програми повинні допомагати працівникам розуміти, як їхня робота впливає на кінцевий продукт та як вона вписується у загальну стратегію компанії.
 • Застосування TWI: після впровадження TWI (Training Within Industry), великий акцент ставиться на ефективність навчального процесу та розвиток практичних навичок. TWI допомагає створити структуровану систему навчання, зосереджену на передачі конкретних вмінь та знань, які є необхідними для виконання завдань на робочому місці.

Наші навчальні програми зосереджуються на принципах відповідальності за якість, постійного покращення та ефективності процесів. Вони підкреслюють важливість участі працівників у впровадженні Lean-ініціатив та співпраці в рамках командних проєктів.

Розробка навчальних програм з урахуванням цих аспектів допомагає забезпечити ефективне впровадження Lean-принципів у підприємство та розвиток компетентного та залученого персоналу.

Які методи ви використовуєте для забезпечення сталого навчання персоналу?

Звісно, для сталого навчання персоналу повинен бути розроблений стандарт. Тобто потрібно чітко розуміти, які задачі ви ставите перед собою, якими навичками повинні оперувати ваші працівники, яким чином потрібно для цього провести навчання, як у майбутньому перевірити отримані навички, і найголовніше -- як підтримувати цей рівень. Для цього найпростішим та найефективнішим методом є створення матриці кваліфікації. Головне, щоб матриця була "живою", щоденно моніторилась та завжди залишалася актуальною.

Як ви оцінюєте ефективність навчання з погляду впровадження Lean-підходів?

Оцінка ефективності навчання з погляду впровадження Lean-підходів може бути здійснена за допомогою різних метрик та показників. Основні з них включають:


 • Якість продукції: Одним з головних показників ефективності навчання є якість продукції. Якщо працівники засвоїли Lean-підходи та використовують їх у своїй роботі, це відображається на якості виробленої продукції. Можна виміряти кількість дефектів, відмов та відмінностей від стандартів якості до та після навчання.
 • Задоволеність клієнтів: Інший важливий показник — це задоволеність клієнтів. Якщо виробничі процеси стали більш ефективними та якісними завдяки впровадженню Lean-підходів, це відобразиться на задоволеності клієнтів. Можна виміряти зміни в рівні задоволеності клієнтів, їхніх відгуків та рекомендацій.
 • Вмотивованість працівників: Впровадження Lean-підходів також позитивно впливає на вмотивованість працівників. Якщо вони бачать, що їхня робота стає більш ефективною та якісною завдяки впровадженню Lean-підходів, це позитивно позначається на їхній мотивації та залученості до роботи. Можна виміряти зміни в рівні мотивації, залученості та задоволеності працівників.
 • Витрати та час: Ефективність навчання також можна виміряти за допомогою змін у витратах та часі. Якщо впровадження Lean-підходів дозволяє зменшити витрати та час на виробничих процесах, це може бути показником успішності навчання.

Враховуючи ці показники, можна здійснити комплексну оцінку ефективності навчання з погляду впровадження Lean-підходів.

Як ви враховуєте індивідуальні потреби та можливості персоналу під час навчання?

Для того, щоб врахувати індивідуальні потреби працівників, – треба бути сильним лідером. Завдання лідера досконало вивчити та дослідити скриті потенціали, мотивацію та професійні цілі працівників. Як виявити такі можливості? Це реально тільки тоді, коли ви залучаєте людей в проєкти, не повʼязані з їх рутинною роботою, можливо, навіть і не повʼязані з прямими професійними обовʼязками. Тобто вам потрібно створювати крос-функціональні команди, інноваційні проєкти, проводити мозкові штурми тощо.
Блок 3. Lean-підходи у навчанні персоналу та виробництві: від практичних навичок до сталого розвитку
Цей блок статті присвячений важливості впровадження Lean-підходів у навчанні персоналу та виробництві. Він розглядає ключові аспекти розробки навчальних програм з урахуванням Lean-принципів, оцінку ефективності навчання, стратегії залучення персоналу та методи забезпечення сталого навчання. Також розглядаються переваги впровадження Lean-методології та розкриваються досягнення компанії, що вже впровадила ці підходи. На кінець блоку наведено корисні поради для тих, хто тільки починає свій шлях у Lean-виробництві.

Які переваги ви бачите у впровадженні Lean-методології? Чи можете поділитися досягненнями вашої компанії?

Впровадження Lean-методології має безліч переваг, серед яких основними є залученість персоналу, відкритість у вирішенні проблем, відсутність страху зробити помилку та готовність до негативного результату. У Lean, кожен результат розглядається як досвід, і чим більше досвіду, тим більше впевненості команди в тому, як реагувати на виклики та зміни.


Одним із показових досягнень нашої компанії було під час пандемії. Навіть у високий рівень захворюваності, завод не зупинився, а продовжував працювати. Офісний персонал, який зазвичай не займався ручною збіркою продукції, взяв на себе частину цієї роботи. Це дозволило нам вчасно поставити якісну продукцію до замовників. І навіть у теперішній час, ми продовжуємо вдосконалювати процеси та збільшувати якість продукції. Це підтверджується отриманими нагородами від STIHL та BMW за якість та своєчасність поставок.

І наостанок, поділіться, будь ласка, з нашими читачами порадами, які ви дали б початківцям, що тільки починають свій шлях у Lean-виробництві?

Пам'ятайте, що Lean — це про постійне вдосконалення. Почніть з себе, рухайтеся крок за кроком, отримуючи досвід та маленькі щоденні перемоги. Зберігайте постійний фокус на досягнення цілей та поступово розвивайте вашу компанію у напрямку Lean-виробництва. Для тих, хто тільки починає свій шлях у Lean-виробництві, мої поради такі:

 • Розуміння Lean-принципів: почніть з основ. Ретельно вивчіть Lean-принципи та методології. Розуміння цих принципів допоможе вам правильно спрямувати свої зусилля на досягнення оптимальних результатів.

 • Визначення цілей та стратегії: визначте, що для вас означає Lean-виробництво та які цілі ви хочете досягти. Побудуйте ідеальну картину своєї компанії в контексті Lean-підходу. Розробіть стратегію, яка дозволить вам крок за кроком досягти цих цілей.

 • Робота з командою: cформуйте сильну команду, яка буде підтримувати вас на шляху Lean-впровадження. Залучіть людей з різноманітними навичками та досвідом, але з однаковим бажанням досягти спільних цілей.

 • Оцінка поточного стану та визначення розриву: ретельно проаналізуйте поточний стан вашого виробництва та визначте розрив між поточним станом та ідеальним. Це допоможе вам зрозуміти, з чого починати та які аспекти потребують найбільшої уваги.

 • Подолання перешкод: визначте фактори, які стоять на шляху до впровадження Lean-підходу та розробіть стратегії для їх подолання. Будьте готові до викликів та впевнено рухайтесь вперед, переважаючи перешкоди поступово та послідовно.
Наші контакти:
Телефон: +38(097) 364 87 26
Email: info@lean.org.ua