Інструмент для оптимізації бізнес-процесів
Карта процесу в
Lean-методології
Карта процесу — це візуальне представлення робочого процесу, що оптимізує бізнес або процес організації. Це спосіб відображення дій, дій і кроків, що розбиває складні процеси, малюючи їх у більш простих діаграмах. Іншими словами, це робить складні процеси легкими для розуміння шляхом візуалізації за допомогою ескізів.
В сучасному бізнесі оптимізація та покращення бізнес-процесів стають надзвичайно важливими завданнями для підприємств у пошуку конкурентної переваги та підвищення якості продукції або послуг. Один із ключових інструментів для досягнення цих цілей — це використання методології Lean, яка надає можливість ефективно аналізувати та оптимізовувати бізнес-процеси.

Одним з основних елементів Lean-методології є використання карт процесу, які дозволяють детально розібрати кожен етап процесу та виявити можливості для покращення.

У цій статті ми розглянемо, що таке карта процесу, які переваги вона приносить, для кого вона корисна, і надамо 10 порад з її створення. Крім того, ми розглянемо кейс успішного виконання картування процесу та результатів його оптимізації.

Карта процесу допомагає легко фіксувати дані робочого циклу або процесу, щоб чіткіше бачити ситуацію й визначати можливості покращення у середині компанії. Вирішуйте проблеми, щоб приймати зважені рішення.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:
Карта процесу є ключовим інструментом в рамках Lean-методології і представляє собою графічне зображення бізнес-процесу, що дозволяє аналізувати, визначати ефективність та оптимізовувати його функціонування.

Основні поняття, що визначають карту процесу, включають наступне:

 • Початок і кінець процесу: Карта процесу завжди має чітко визначені точки початку і кінця. Це допомагає зрозуміти, як процес вплітається в загальну діяльність організації і які є його кордони.
 • Поточний та майбутній стан процесу: Карта процесу включає інформацію про поточний стан процесу, а також бажаний майбутній стан. Це допомагає визначити напрямки оптимізації, провести експерименти щодо їх ефективності та поставити конкретні цілі для покращення.
 • Кроки або етапи процесу: Один з ключових компонентів - це послідовність кроків, які включаються в процес. Кожен крок описується детально та візуально. Вони подаються послідовно і чітко, що сприяє зрозумінню всього процесу.
 • Робочі місця або ролі: На карті процесу вказуються робочі місця, відділи або особи, які відповідають за виконання кожного окремого кроку. Це важливо для визначення відповідальності та участі у процесі.
 • Потоки матеріалів або інформації: Карта процесу показує, як матеріали або інформація переміщаються в межах процесу. Це може бути важливо для виявлення можливостей для оптимізації та зменшення зайвих операцій.
 • Часові затрати: Оцінка часу, який витрачається на кожний крок процесу, є ключовою інформацією на карті процесу. Вона допомагає виявити та виділити кроки, які можуть бути часо- та ресурсозатратними.

Важливо пам'ятати, що карта процесу може бути створена на різних рівнях деталізації, від загальних оглядів до докладних схем з урахуванням кожної маленької дії. Вибір рівня деталізації залежить від конкретних потреб та цілей аналізу процесу.

Карта процесу є не тільки інструментом аналізу, але і основою для подальших оптимізаційних заходів у рамках Lean-методології.
КОРИСТЬ КАРТУВАННЯ ПРОЦЕСУ:
Карта процесу є потужним інструментом в Lean-методології, оскільки надає безліч переваг для підприємств будь-якого розміру та галузі. Давайте розглянемо детальніше, яку саме користь можна отримати завдяки картуванню процесу:

 • Візуалізація процесу: Карта процесу надає візуальне представлення бізнес-процесу, що робить його зрозумілим для всіх учасників. Це допомагає створити єдине спільне розуміння того, як працює процес і як він взаємодіє з іншими частинами організації.
 • Ідентифікація витрат та зайвих кроків: Карта процесу дозволяє точно визначити, які етапи процесу не приносять безпосередньої цінності клієнту і є зайвими. Це дозволяє ідентифікувати, де можливо зменшити витрати та спростити процес.
 • Спільне розуміння та згоди команди: Під час створення карти процесу, учасники мають можливість обговорити та узгодити всі деталі процесу. Це сприяє згоді в команді та зменшує можливі конфлікти та непорозуміння.
 • Підвищення транспарентності: Карта процесу дозволяє зрозуміти, яким чином прийняті рішення впливають на процес та які можливості для оптимізації існують. Це допомагає зробити процеси більш транспарентними.
 • Залучення працівників на місцях: Працівники, що працюють безпосередньо з процесом, можуть надати цінні інсайти та пропозиції щодо оптимізації. Карта процесу дозволяє їм активно брати участь у покращенні процесів.
 • Зменшення часу та ресурсів: Завдяки аналізу карт процесів можна ідентифікувати та виправити проблеми, які споживають зайвий час та ресурси. Це допомагає знизити витрати та збільшити продуктивність.
 • Підвищення якості продукції або послуг: Поширення практик Lean у процесах виробництва та обслуговування дозволяє знижувати кількість помилок та покращувати якість продукції або послуг, що надається клієнтам.
 • Збільшення конкурентоспроможності: Оптимізовані процеси дозволяють підприємству бути більш гнучким і конкурентоспроможним на ринку.
 • Підвищення клієнтської задоволеності: Карта процесу допомагає покращити обслуговування клієнтів, знижує час очікування та ризик помилок, що призводить до підвищення задоволеності клієнтів.
 • Можливість для постійного вдосконалення: Карта процесу стає основою для подальших покращень. Постійне вдосконалення процесів стає частиною корпоративної культури та дозволяє підприємствам зайняти впевнену позицію серед конкурентів на ринку.
ХТО В КОМПАНІЇ МОЖЕ ВИКОНУВАТИ КАРТУВАННЯ ПРОЦЕСУ?
Хоч де б ви не працювали – на промисловому об’єкті, в офісі чи на складі, – складання карти процесів дасть змогу членам колективу краще розуміти, як влаштований робочий процес і яку роль у ньому вони відіграють. Це сприятиме відчуттю своєї цінності й прив’язаності до роботи. Давайте розглянемо, хто саме в компанії може виконувати картування процесу:

 • Менеджмент та керівництво компанії: Керівництву організації карту процесу може знадобитися для отримання загального уявлення про те, як функціонують бізнес-процеси та де можуть бути можливості для оптимізації. Карта допомагає керівникам приймати стратегічні рішення та визначати пріоритети.
 • Команди з оптимізації процесів: Спеціалізовані команди або відділи, які відповідають за оптимізацію бізнес-процесів, можуть використовувати карти процесу для детального аналізу та покращення конкретних процесів.
 • Працівники, які безпосередньо виконують процеси: Процеси реалізуються на практиці завдяки працівникам, які займають певні ролі. Для них карта процесу може бути корисною, оскільки вона допомагає зрозуміти, як кожен їхній крок впливає на загальний процес та як вони можуть покращити свою продуктивність.
10 ПОРАД, ЯК СТВОРИТИ КАРТУ ПРОЦЕСУ
 1. Визначте мету: Спочатку визначте, яку саме проблему ви намагаєтеся вирішити або який процес ви хочете відобразити.
 2. Залучайте команду: Робіть карту процесу спільним проектом, включаючи працівників, що працюють безпосередньо з процесом.
 3. Вибирайте правильний рівень деталізації: Оберіть рівень деталізації відповідно до поставленої мети.
 4. Збирайте дані: Отримайте дані щодо кроків, часу витрат та інших параметрів процесу.
 5. Підготовте інструменти: Використовуйте папір та олівець або спеціальні програми для створення карти.
 6. Почніть із початку і кінця: Визначте точки входу та виходу процесу.
 7. Намалюйте потік роботи: Відобразіть послідовність кроків та зв'язки між ними.
 8. Використовуйте стандартні символи: Для картографування процесу існують стандартні символи та схеми, які полегшують розуміння.
 9. Підкресліть витрати та зайві дії: Виділіть етапи, які можна оптимізувати.
 10. Періодично оновлюйте карту: Процеси можуть змінюватися, тож важливо оновлювати карту для відображення актуального стану.
КЕЙС ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТУВАННЯ ПРОЦЕСУ
Давайте розглянемо кейс картування процесу студентки сертифікаційного курсу Lean Yellow Belt — Ірини Попової, менеджерки з розвитку аграрних ринків і комунікацій у програмі USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Ірина Попова виконала чудовий проєкт з трансформації алгоритму відвантаження зернової продукції за допомогою карти процесу. Але, перш

ніж розпочати картування потоку необхідно зрозуміти, який процес є найбільш проблемним - вузьким місцем. Ірина визначила, що проблема полягає в наявності черги на відвантаженні та завантаженні зернових на елеватор у пікові місяці збору.


Аналіз розпочали з процесу документообігу. Документообіг — це «точка входу» для надання клієнту послуги з відвантаження зернової продукції. Від якості вхідного процесу залежить показник С/A (точно з першого разу), який характеризує дефектність процесу.

Першим етапом виконання проєкту була побудована карта процесу «Обробка запиту клієнта». Були зафіксовані основні вимоги клієнта та якісні показники кожного етапу обробки запиту, розрахований час процесу, час оброби по кожному етапу, зафіксовані втрати та визначені зони покращення. За допомогою діаграми потужностей було ідентифіковано «вузьке місце» в потоці. Визначені основні фактори, які впливають на загальний час виконання замовлення та ефективність (швидкість) потоку в цілому. Використовуючи показник ОЕЕ (загальна ефективність роботи обладнання), були визначені основні важелі для покращення.

Наступним етапом була побудована карта процесу майбутнього стану. 3 метою зменшення втрат на очікування рішення був проведений успішний експеримент з виключення директора з ланки прийняття рішень через використання професійних якостей працівників. У плані переходу до майбутнього стану передбачене запровадження стандартизованої автоматичної відповіді клієнту з паралельним запитом перевірити готовність авто та заборгованість за чек-листом. Це скорочує час обробки даних при безпосередньому відвантаженні продукції та забезпечує розподіл ризиків разом з клієнтом.
Як результат, за допомогою карти процесу під час навчання на курсі Lean Yellow Belt, Ірині вдалося трансформувати алгоритм відвантаження зернової продукції, а саме:
 • Скоротити час обробки запиту одного клієнта з 52 хвилин до 29 хвилин.

 • Збільшити ефективність потоку вдвічі — з 7% до 14%.
Це значний прорив у оптимізації бізнес-процесів, що не потребує залучення додаткових ресурсів, але вже зараз допомагає компанії працювати ефективніше.